Proef moment / intake

Let op! Klantenstop voor logies en dagopvang! Wij hanteren geen wachtlijst. Als er ruimte is om nieuwe gasten te plaatsen in onze groep vermelden wij dat op Facebook en op onze website. 

Elke nieuwe gast die bij ons in de opvang verblijft is bij ons op proef geweest. Dit houdt in dat wij kunnen ervaren of uw hond geschikt is om binnen onze opvang te verblijven zowel op buiten op het veld in de groep als tijdens de rust momenten.

Echter is groepsopvang niet geschikt voor elke hond of voor elk ras. Het kan voorkomen dat uw hond het te spannend vindt, dat uw hond te lomp speelt, vocaal enorm aanwezig is of dat de hond te gefocust is op de eigenaar en daardoor gestrest raakt als deze niet in de buurt is. De beoordeling of uw hond bij ons past gaat op basis van gedrag, stresssignalen en lichaamstaal.

Wie kan niet bij ons verblijven?

 • Als de hond eenmalig wil komen voor dagopvang of logies
 • Bepaalde rassen – zie onderstaande lijst
 • Loopse teven
 • Zieke honden – denk hierbij aan diaree, Giardia, buikgriep, kennelhoest etc. 
 • Honden met ‘probleem gedrag’
 • De buitenlandse hond die korter dan 6 maanden aaneengesloten bij u is
 • Honden jonger dan 6 maanden

Daarnaast dient u onze huisregels goed door te nemen en hier rekening mee te houden tijdens het invullen van het intake formulier, deze kunt u per e-mail opvragen (info@dierenpensionexcellent.nl).

Met het oog op de veiligheid en het welzijn van het individu maar ook voor het welzijn van de aanwezige groep nemen wij niet alle rassen (meer) aan. Afgelopen jaren hebben wij veel ervaringen opgedaan welke rassen niet geschikt zijn om te verblijven in onze groepsopvang of in een pension-setting. 

De volgende rassen en kruisingen met deze rassen zijn niet (meer) bij ons welkom:
Mechelse herders, Pitbulls, Engelse en Amerikaanse Staffords, Old English Bulldog, Chow Chow
Rhodesian Ridgeback (vanaf een leeftijd van 1 jaar), Dobermann, Akita en Saarloos.
We zijn selectief met het aannemen van andere herder rassen en achtigen, border collies en andere rassen die drijven, setters en staande honden.

Wat verstaan wij onder ‘probleem gedrag’?

 • Honden die niet sociaal naar soortgenoten of mensen zijn
 • Honden die overmatig blaffen, piepen of janken
 • Honden die moeilijk kunnen wennen of die te gefocust zijn op de eigenaar
 • Lomp ‘spel’ en niet de grenzen van een andere hond begrijpen dan wel respecteren
 • Drijven van andere honden
 • Opdringerigheid, bezitterig of vernielen
 • Het missen van zelfstandigheid

Het kan uiteraard zijn dat u het ‘probleem gedrag’ niet herkent van uw hond, de beoordeling van uw hond doen wij op basis van het gedrag wat uw hond laat zien en de lichaamstaal en stresssignalen tijdens de proefdag. Twijfelen wij over uw hond? Dan laten wij uw hond nogmaals een halve dag proefdraaien om tot een beter beeld te komen.

Let op: het kan altijd voorkomen dat uw hond in een later stadium alsnog niet meer naar onze opvang kan komen door verandering van gedrag.

Voordat uw hond bij ons kan verblijven vindt er eerst een intake plaats. Als blijkt dat uw hond voldoet aan onze voorwaarden wordt er een telefonische afspraak ingepland, we bespreken dan kort de vragen die we hebben aan de hand van uw intake formulier en nodigen u vervolgens uit om met uw hond langs te komen voor de eerste proefdag. Helaas kunt u niet meer achter de schermen kijken waar onze gasten verblijven, uw bezoek brengt te veel onrust met zich mee. Leest u onze huisregels eerst goed door voordat u het intake formulier invult?

U bent tijdens de proefdagen niet aanwezig in onze opvang. Eerst ontmoeten wij uw hond op de parkeerplaats op zijn of haar eigen tempo, vervolgens gaat uw hond mee naar de receptie waar wij uw hond kunnen observeren in een vreemde omgeving. Wij nemen de hond van u over en u gaat naar huis.

Op de eerste proefdag is uw hond bij ons aanwezig in de groep van 09:45 tot 11:45. Naderhand gaat uw hond naar huis waar de hond de nodige rust kan krijgen in zijn vertrouwde omgeving. Uw hond heeft veel prikkels, geuren en indrukken te verwerken en dat kan op de eerste dag het beste thuis. De combinatie van de leeftijd, ras, achtergrond, karakter en gezondheid zorgen voor een eigen invulling van de ochtend en het herstel van uw hond. Uw hond zal bij thuiskomst moe zijn en u kunt uw hond het beste lekker zijn eigen gang laten gaan, geen verwachtingen of lange wandelingen, enkel lekker slapen en verwerken.

Tijdens de eerste dag kan uw hond ons als begeleiders ontmoeten. Uw hond loopt zelfstandig met ons mee door de lege kennel om vervolgens naar het grote veld te gaan. Hier kan uw hond eerst op zijn eigen tempo geuren opdoen. Snuffelen zorgt voor rust in het lijf en dat is belangrijk voordat uw hond onze gasten gaat ontmoeten. Tijdens de ontmoeting met onze gasten letten wij op lichaamstaal, stresssignalen en het gedrag van uw hond maar ook van de aanwezige gasten. Aan de hand daarvan maken wij een inschatting of uw hond bij ons in de opvang kan verblijven. De begeleiding is intensief voor zowel de nieuwe gast als de aanwezige groep. Naderhand zullen wij uw hond bespreken aan de hand van het gedrag van uw hond. Wij proberen beeldmateriaal te maken, maar wij focussen liever op de hond en de aanwezige groep. Zien wij gedragingen die ons verontrusten zullen wij dit filmen en u op de hoogte brengen en u verzoeken om de hond op te halen. U dient binnen een uur aanwezig te zijn.

Op de 2e proefdag verblijft uw hond de gehele dag bij ons, uw hond wordt dan gebracht om 09:00 en gehaald om 16:00 en verblijft ook tijdens het rustmoment bij ons. Als uw hond tijdens het rustmoment onrust veroorzaakt komt u de hond direct daarna ophalen. Wij verzoeken u dan spoedig aanwezig te zijn. Op de 2e proefdag is de begeleiding ook intensief maar vragen wij meer zelfstandigheid van uw hond.

Hebben wij na de proefdagen een positief beeld van uw hond dan is uw hond welkom in onze dagopvang. Naderhand bespreken we een proefnacht mits dit nodig is. Ondanks dat het tijdens de dagopvang goed gaat kan uw hond alsnog niet welkom geheten worden voor logies als uw hond dermate onrust veroorzaakt gedurende de nachten.

Kort samengevat bestaat ons proef moment uit de volgende onderdelen:
Kosteloos beoordelen intake formulier
Telefonische contact n.a.v. intake formulier
1e proefdag 09:45 – 11:45 uur (woensdag of vrijdag)
2e proefdag 09:00 – 16:00 uur (donderdag)
Per hond bedraagt de intake €45, –
Na het plannen van de 1e proefdag ontvangt u een betaalverzoek voor de aanbetaling, de tweede betaling voldoet u achteraf na inplannen van de 2e proefdag. Brengt u hond vervolgens voor het eerst een nacht bij ons door, rekenen wij daar het normale logies tarief voor.

Let op: bij thuiskomst kan uw hond erg moe zijn, geef uw hond dan de ruimte om tot zichzelf te komen en om alle prikkels en nieuwe ervaringen te verwerken, verwacht daarom diezelfde avond en de daaropvolgende dag niet al te veel van uw hond. Wij ontvangen graag een terugkoppeling hoe het met uw hond gaat bij thuiskomst en de daaropvolgende dag.