Proef moment / intake

Op dit moment is onze agenda volledig volgeboekt voor nieuwe intakes. 
Als er weer ruimte is voor nieuwe dagopvang gasten vermelden wij dat op onze website en social media kanalen. 
Wij hanteren geen wachtlijst. 

Elke (nieuwe) gast die bij ons in de opvang verblijft is bij ons op proef / intake geweest. Dit houdt in dat wij kunnen ervaren of uw hond geschikt is om binnen onze opvang te verblijven zowel buiten op het veld in de groep als tijdens de rust momenten.

Echter is groepsopvang niet geschikt voor elke hond of voor elk ras. Het kan voorkomen dat uw hond het te spannend vindt, dat uw hond te lomp speelt, vocaal enorm aanwezig is of dat de hond te gefocust is op de eigenaar en daardoor gestrest raakt als deze niet in de buurt is. De beoordeling of uw hond bij ons past gaat op basis van gedrag, stresssignalen en lichaamstaal.

Wie kan niet bij ons verblijven?

 • Als de hond eenmalig wil komen voor dagopvang, logies of die enkel gebruik willen maken van èèn vakantie per jaar
 • Bepaalde rassen – zie onderstaande lijst
 • Loopse teven
 • Zieke honden – denk hierbij aan diarree, Giardia, buikgriep, kennelhoest etc. 
 • Honden met ‘probleem gedrag’
 • Honden die extreme angsten hebben voor kinderen
 • De buitenlandse hond die korter dan 6 maanden aaneengesloten bij u is
 • Honden jonger dan 6 maanden

Daarnaast dient u onze huisregels goed door te nemen en hier rekening mee te houden tijdens het invullen van het intake formulier.

Met het oog op de veiligheid en het welzijn van het individu maar ook voor het welzijn van de aanwezige groep nemen wij niet alle rassen (meer) aan. Afgelopen jaren hebben wij veel ervaringen opgedaan welke rassen niet geschikt zijn om te verblijven in onze groepsopvang of in een pension-setting. 

De volgende rassen en kruisingen met deze rassen zijn niet (meer) bij ons welkom:
Mechelse herders, Pitbulls, Engelse en Amerikaanse Staffords, Old English Bulldog, Chow Chow, 
Rhodesian Ridgeback (vanaf een leeftijd van 1 jaar), Dobermann, Akita en Saarloos. We zijn selectief met het aannemen van andere herder rassen en achtigen, border collies en andere rassen die drijven, setters en staande honden.

Wat verstaan wij onder ‘probleem gedrag’?

 • Honden die niet sociaal naar soortgenoten of mensen zijn
 • Honden die overmatig blaffen, piepen of janken
 • Honden die moeilijk kunnen wennen of die te gefocust zijn op de eigenaar
 • Lomp ‘spel’ en niet de grenzen van een andere hond begrijpen dan wel respecteren
 • Drijven van andere honden
 • Opdringerigheid, bezitterig of vernielen
 • Het missen van zelfstandigheid

Het kan uiteraard zijn dat u het ‘probleem gedrag’ niet herkent van uw hond, de beoordeling van uw hond doen wij op basis van het gedrag wat uw hond laat zien en de lichaamstaal en stresssignalen tijdens de intake. Twijfelen wij over uw hond? Dan laten wij uw hond nogmaals een halve dag proefdraaien om tot een beter beeld te komen.

Let op: het kan altijd voorkomen dat uw hond in een later stadium alsnog niet meer naar onze opvang kan komen door verandering van gedrag, lichaamstaal en stresssignalen. Een andere reden kan zijn de ouder wordende hond.  

Voordat uw hond bij ons kan verblijven vindt er eerst een intake plaats. U vult een vragenlijst in welke op te vragen is per e-mail.  Als blijkt dat uw hond voldoet aan onze voorwaarden wordt er een telefonische afspraak ingepland, we bespreken dan kort de vragen die we hebben aan de hand van uw intake formulier. Vervolgens nodigen we uit om met uw hond langs te komen voor het eerste intake moment. Helaas kunt u niet meer achter de schermen kijken waar onze gasten verblijven, uw bezoek brengt te veel onrust met zich mee. 

U bent tijdens de proefdagen niet aanwezig in onze opvang.

Intake deel 1 09:45 – 11:45 uur  (woensdag of vrijdag)

Wij ontmoeten uw hond op de parkeerplaats op zijn eigen tempo. Nadat uw hond met ons heeft kennisgemaakt gaat u met uw hond naar de receptie waar wij uw hond kunnen observeren in een vreemde omgeving. Als de hond goed vertrouwd is met ons nemen wij nemen de hond van u over en u gaat naar huis.

Uw hond loopt zelfstandig met ons mee door de lege kennel om vervolgens naar het grote veld te gaan. Hier kan uw hond eerst op zijn eigen tempo geuren opdoen. Snuffelen zorgt voor rust in het lijf en dat is belangrijk voordat uw hond de aanwezige gasten gaat ontmoeten. Tijdens de ontmoeting met onze gasten letten wij op lichaamstaal, stresssignalen en het gedrag van uw hond maar ook van de aanwezige gasten. De begeleiding is intensief voor zowel de nieuwe gast als de aanwezige groep.

Aan de hand van de eerste indruk maken wij een inschatting of uw hond bij ons in de opvang kan verblijven.

Als u uw hond komt ophalen zullen wij uw hond bespreken aan de hand van het gedrag, lichaamstaal en stress signalen die wij observeren tijdens de intake. 

Zien wij gedragingen die ons verontrusten zullen wij dit proberen te filmen en u op de hoogte brengen. Wij  verzoeken u om de hond op te halen binnen 30 minuten. 

Na de intake gaat u met uw hond naar huis waar de hond de nodige rust kan krijgen in zijn vertrouwde omgeving. Uw hond heeft veel prikkels, geuren en indrukken te verwerken en dat kan op de eerste dag het beste thuis. De combinatie van de leeftijd, ras, achtergrond, karakter en gezondheid zorgen voor een eigen invulling van de ochtend en het herstel van uw hond. Uw hond zal bij thuiskomst moe zijn en u kunt uw hond het beste lekker zijn eigen gang laten gaan, geen verwachtingen of lange wandelingen, enkel lekker slapen en verwerken.

Intake deel 2 09:45 – 15:45 uur (donderdag)

Net als tijdens de intake van deel 1 ontmoeten wij uw hond eerst in zijn eigen tempo op de parkeerplaats. Vervolgens gaat u met uw hond naar de receptie waar wij nogmaals uw hond kunnen observeren. Als de hond goed vertrouwd is met ons nemen wij de hond van u over en u gaat naar huis. 

Uw hond loopt weer zelfstandig met ons mee door de lege kennel om vervolgens naar het grote veld te gaan. Na de nodige snuffel-tijd ontmoet uw hond de aanwezige groep op een rustig tempo. De begeleiding is weer intensief maar er wordt wel meer zelfstandigheid van uw hond en de groep gevraagd. 

Als de groep op rust gaat observeren wij uw hond – hoe gaat deze mee naar de huiskamer/kennel, hoe reageert uw hond op deze ruimtes, kan uw hond de rust vinden tijdens de rust momenten. 

Als uw hond tijdens het rustmoment dermate onrust veroorzaakt komt u de hond direct na de rust ophalen. Wij verzoeken u dan binnen 30 minuten aanwezig te zijn.

Hebben wij na beide intake momenten een positief beeld van uw hond dan is uw hond welkom in onze dagopvang. Uw hond komt eerst een aantal maal in de dagopvang voor er een logies moment wordt ingepland. 

Ondanks dat het tijdens de dagopvang goed gaat kan uw hond alsnog niet welkom geheten worden voor logies als uw hond dermate onrust veroorzaakt gedurende de nachten.

 
Kort samengevat bestaat onze intake uit de volgende onderdelen:

Kosteloos beoordelen intake formulier
Telefonische contact n.a.v. intake formulier
1e intake  09:45 – 11:45 uur (woensdag of vrijdag)
2e intake  09:45 – 15:45 uur (donderdag)

Per hond bedraagt de intake €50,–
Na het plannen van het eerste intake moment ontvangt u een betaalverzoek voor de aanbetaling, deze voldoet u binnen het gestelde termijn. Laat u dit betaalverzoek verlopen wordt uw intake geannuleerd. De tweede betaling voldoet u na intake deel 1. Ook hiervoor voldoet u de betaling binnen het gestelde termijn. Laat u dit verzoek verlopen, wordt uw account op inactief gezet.

Na de intake procedure geldt het normale dagopvang / logies tarief. 

Let op: bij thuiskomst kan uw hond erg moe zijn, geef uw hond dan de ruimte om tot zichzelf te komen en om alle prikkels en nieuwe ervaringen te verwerken, verwacht daarom diezelfde avond en de daaropvolgende dag niet al te veel van uw hond. Wij ontvangen graag een terugkoppeling hoe het met uw hond gaat bij thuiskomst en de daaropvolgende dag.